خدمات چاپ کتاب

چاپ كتاب شما با كم ترين هزينه وبالاترين كيفيت به صورت ديجيتال و افست                      

و پذيرفتن توزيع كتاب در كتابفروشي ها ي تهران و شهرستان

 
        مسئول هماهنگي :آقاي محمديان
       
        021-66482150    

      1:حروفجيني

     2:دريافت فيپا

    3:دريافت مجوز

    4:طراحي جلد

   5: انوع چاپ

   6:تضمين كيفت

   7: همسو با برند هاي نشر ايران