مشخصات کتاب

دائرة المعارف قرآن/جلد 4/وزيري/گ/حكمت

دائرة المعارف قرآن

توضیحات کتاب
كتاب دايره المعارف قرآن جلد چهارم : اثري مرجع با رويكردي آكادميك و مطابق با معيارهاي بين المللي در حوزه مطالعات قرآني است و چكيده اي از دستاوردهاي حدود يكصد و پنجاه سال قرآن پژوهي غربيان را در دسترس پژوهشگران و علاقمندان رشته هاي علوم انساني و اجتماعي قرار مي دهد.