مشخصات کتاب

ايران اين روزها 4

توضیحات کتاب
آرش: خيلي‌ها هستن كه كارشون دوس ندارن. تو يه قدم جلويي كه كارتو دوس داري يعني از كارت راضي هستي چون حس مي‌كنم آدم مفيدي براي ديگران هستي، داري كار ديگرانو راه ميندازي. مشكل مردمو حل مي‌كني. پول خوبي هم درمياري. ولي بعيده از كاري كه تو داري لذت برد....