مشخصات کتاب

شاه كليد موفقيت 10 نيروي باورها را دريابيد/ش/نسل نو انديش

شاه كليد موفقيت 10 نيروي باورها را دريابيد

توضیحات کتاب
كتاب شاه كليد موفقيت 10 نيروي باورها را دريابيد/ اگر باور داشته باشيد براي ايجاد تغيير و دگرگوني در زندگي خود هيچ كاري نمي توانيد انجام دهيد همه ي عمرتان را بر باد خواهيد داد. با داشتن چنين باوري اراده ي فردي را از بين خواهيد برد و آن گاه ديگر نخواهيد توانست خودتان را به كوچك ترين كاري ترغيب كنيد.